Je to rehabilitační služba, kdy dojedeme za klientem domů, nebo do nějakého zařízení kde bydlí, nebo se jen dočasně nachází. Slouží lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou navštívit rehabilitaci osobně. V takovém případě se dostávali až do posud do bezvýchodné situace.

Proto jsme se rozhodli tento problém vyřešit. Pravda je, že nás maličko popostrčili někteří praktičtí lékaři, kteří se na tuto službu opakovaně ptali. Rehabilitační výjezdová služba nyní slouží nejen seniorům, ale také lidem po vážných úrazech, dlouhodobě nemocným lidem, kteří jsou propuštěni z nemocnice a necítí se být plně v pořádku, atd.

Jsem velice rád, že se nám podařil najít kompromis kvalitní rehabilitační služby a přijatelné ceny. Tak např. máte maminku po operaci kyčelního kloubu. Je problém jí převážet na rehabilitaci, protože musíte být v práci. Je to pro ní bolestivé a musí tam dlouho čekat? V těchto případech si lidé, nebo jejich příbuzní zaplatí u nás rehabilitaci a můžou zůstat pohodlně doma.

Rodina si nemusí vybírat dovolenou a všichni se vyhnou zbytečnému stresu. Musím říct, že mě velice mile překvapila reakce na tuto službu u odborné veřejnosti. Mám namysli praktické lékaře, Pečovatelskou službu města Písku, se kterou jsme navázali spolupráci, a k mému překvapení i některá oddělení Písecké nemocnice.

Tímto jim děkuji za nám vyjádřenou důvěru. I já pevně věřím, že tato služba dobře poslouží lidem, kteří ji budou potřebovat.