Správně se tomu říká kineziologický rozbor a je to soubor rehabilitačních vyšetřovacích metod, sloužících ke stanovení diagnózy. Jednoduše řečeno hodnotíme stoj, nebo chcete-li celkové držení těla, pohybové stereotypy, aktivní a pasivní pohyby kloubů, svalovou sílu, svalové disbalance, zkrácené svaly, atd. A na základě tohoto vyšetření pak stanovíme rehabilitační plán. Cílem tohoto rozboru je odhalit příčinu potíží. Většinou však děláme jen část tohoto vyšetření, která je směřována k danému problému, se kterým klient přišel.