Zdravotnické zařízení Návrat Písek, s.r.o.


RehabilitaceFyzioterapie
je proces, při kterém dochází k odhalení problémů v oblasti pohybového aparátu, nalezení řešení a uplatnění prevence k zabránění návratu stejných problémů. Je ale velmi důležité si uvědomit, že fyzioterapie nepůsobí blahodárně pouze na svaly a klouby.

Pomocí odhalení skutečných příčin zdravotních a pohybových problémů a jejich následné ošetření fyzioterapií přispívá k obecnému zlepšení duševního i tělesného stavu.

Návrat Písek je zařízení, které napomáhá nejen k vyřešení problému, který je očividný, ale díky pojítku mezi fyzioterapií a ostatními obory medicíny vás naši fyzioterapeuti dají dohromady i v ostatních ohledech.

Jedním z hlavních mýtů o fyzioterapii je její nedostupnost pro určité skupiny lidí. Opak je ale pravdou a fyzioterapie dokáže pomoci:

 • dětem
 • dospělým
 • důchodcům
 • začínajícím i profesionálním sportovcům
 • pacientům s potížemi končetin
 • pacientům s nervovými potížemi
 • lidem se sedavým zaměstnáním
 • lidem s fyzicky namáhavým povoláním

Nenehcte se ale mýlit, pokud nespadáte do jiné, než věkové kategorie. Fyzioterapie může být i pro vás. Pokud máte zájem udržet si své zdraví a nejen Rehabilitacepřihlížet jeho vývoji, tak fyzioterapie je tím správným nástrojem.

Další skupina lidí, kteří mohou benefitovat z využití fyzioterapeutických služeb Návratu Písek, jsou ti, kteří stále hledají důvod svého zhoršeného zdravotního stavu.

Návrat Písek využívá v mnoha oborech uznávaného přístupu, tzv. gestaltismu. Na člověka se tedy hledí jako na celek, který funguje jenom dohromady, a naše fyzioterapie se tedy může zaměřit na ta správná řešení.

 

 • Elektroterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi organismu.
 • Elektrický proud je aplikován kontaktně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta.
 • Především za účelem tlumení akutních a chronických bolestí pohybového aparátu.
 • Léčby poruch svalového napětí a svalové funkce.
 • Obnovení rozsahu pohybu v kloubech.
 • Snížení otoku a podpory periferního prokrvení.
 • Laserová terapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na aplikaci nízkoenergetického monochromatického, koherentního záření ve formě laserového paprsku.
 • Laserový paprsek je v tkáních absorbován a jeho energie je předána buňkám tkáně k obnovení jejich normální funkce.
 • Účinek je především biostimulační, regenerační, protizánětlivý a protibolestivý na základě vyvolaných fotochemických reakcí.
 • Nízkoenergetická laserová terapie je určena především k léčbě bolestivých poruch pohybového aparátu a k léčbě traumatických a zánětlivých stavů kůže, sliznic a měkkých tkání.
 • Magnetoterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na působení magnetické složky elektromagnetického pole na tkáně organismu.
 • V cílové tkáni se uplatňují zejména účinky vazodilatační, analgetický, myorelaxační a antiedematózní.
 • K aplikaci se nejčastěji využívají ploché příložné aplikátory nebo solenoidové válce.
o
 • Ultrazvuková terapie je neinvazivní terapeutické využití mechanické energie podélného vlnění.
 • Prostupujícího měkkými tkáněmi organismu do hloubky.
 • Mechanické vlnění je v tkáních absorbováno a přeměněno v energii tepelnou, zároveň dochází k mikromasáži.
 • Ultrazvuková terapie je určena především k uvolnění svalů a vazivové tkáně.
 • Lokálnímu zvýšení prokrvení.
 • Snížení otoku a urychlení látkové výměny.
 • [/fusion_checklist][/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner] [/fusion_toggle][/fusion_accordion]